2021-08-30 16:34:43

RASPORED SMJENA

Od 7. rujna 2021. godine  nastava će se izvoditi prema sljedećem rasporedu smjena

OŠ Kamen - Šine                                         1. tjedan 2021. godine

A-smjena    1.a,b: 3.a,b; 5.a,b,c. 7.a,b,c      –  jutro (8:00 sati)

B-smjena    2.a,b; 4.a,b; 6.a,b,c; 8.a,b,c      – poslijepodne (14:00 sati)

Produženi boravak 1.c, 2.c                    –nastava i boravak su od 8:00 do 16:00 sati           

PŠ Sirobuja:                                                1. tjedan 2021. godine

A-smjena   1.d,e; 3.c                                  –  jutro (8:00 sati)

B-smjena   2.d; 3.d; 4.c                              – poslije podne (14:00 sati)


Osnovna škola Kamen - Šine Split