2021-06-30 22:38:29

Diseminacija projekta

Da bi doprinijele vidljivosti projektnih rezultata, Nataša Kelava i Marina Perica 7. lipnja 2021. godine kolegama su diseminirale projekt Književnik mog zavičaja 2. Riječ je o projektu u sklopu eTwininga. Cilj diseminacije projekta je promovirati cjelokupni projekt, njegove ciljeve i rezultate i pojačati interes kolega za uključivanjem u eTwining projekte.

Prezentacija - Diseminacija


Osnovna škola Kamen - Šine Split