2021-05-06 20:21:54

Nima Splita do Splita

Na satu informatike učenici PŠ Sirobuja vježbali su crtanje digitalnim alatima, rad u aplikaciji MS Teams i postavljanje radova na digitalni pano. Rezultat njihovog učenja pogledajte klikom na link

Na dobro vam došla Sudamja!

https://padlet.com/nelaberonja/wq5rm3ibh62nrbo3


Osnovna škola Kamen - Šine Split