2020-03-15 20:54:25

Nastava na daljinu - predmetna nastava

U svim županijama (osim Istarske), za učenike predmetne nastave od srijede,18. ožujka 2020. kreće nastava na daljinu.

Tijekom ponedjeljka i utorka (16. i 17. ožujka 2020.) izvršit će se sve pripremne radnje kako bi se od srijede nastava na daljinu odvijala bez poteškoća.Na web stranici Škole bit će objavljene detaljne upute učenicima za korištenje virtualnih razreda. Do tada, učenici predmetne nastave trebaju pratiti predmetne sadržaje na Sportskoj televiziji. Nastava za učenike predmetne nastave održavati će se putem platforme Yammer unutar Office 365 sustava. Učenici će se u sustav prijaviti putem svojih AAI identiteta, nakon čega će pristupiti u virtualne učionice.

Virtualna učionica je osmišljena kao obrazovna društvena mreža unutar koje će učenici komunicirati sa svojim učiteljima i rješavati zadatke koje im zadaju. Molimo učenike i roditelje da  pažljivo prate objave na stranici škole te u virtualnim učionicama.

Učenici koji se dosad nikad nisu ulogirali u Office365 trebaju to napraviti koristeći ovu poveznicu .

Trenutačno je nedostupan pristup OFFICE 365 za one učenike i djelatnike koji do sada nisu koristili navedenu uslugu.


Osnovna škola Kamen - Šine Split